Ouderenzorg in China

China telt in 2013 180 miljoen ouderen. Door met name de migratie binnen China zelf zijn de traditionele structuren waarin kinderen voor hun ouders zorgen, doorbroken. Deze ontwikkeling wordt versterkt door dat met name in de grote steden de westerse (individualistische) cultuur wordt overgenomen, en daarnaast door de 1 kind politiek. De stijgende welvaart in combinatie met het omarmen van westerse leef- en eetgewoonten leidt tot een stijgende prevalentie van welvaartsziekten als CVA, hart- en vaatziekten en kanker.
De vergrijzing in China is enorm, in 2020 is 30% (van de 1,3 miljard inwoners) ouder dan 60.
China investeert veel in de economie en in infrastructurele projecten.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg valt daar grotendeels buiten. Chinezen kunnen verzekeringen voor gezondheidszorg afsluiten, dat is echter kostbaar, en dekt meestal alleen ziekenhuiszorg.
De kennis van ouderenzorg, maar ook van GGZ en gehandicaptenzorg, is beperkt. De voorzieningen voor langdurige zorg die er wel zijn, zijn vaak eenzijdig medisch georiënteerd (GGZ) of louter gebaseerd op een vastgoed concept zonder aanvullende zorg- en dienstverlening (ouderenzorg).

Naar aanleiding van de handelsmissie langdurige zorg 2013 heeft zich een groep mensen gevormd die zich ten doel stelt om de Nederlandse kennis op deze gebieden over te brengen.
De kern daarin is met name om professionele zorgconcepten te implementeren die gefundeerd zijn op concepten die we in Nederland 'vraaggericht' noemen en in China appelleren aan traditionele begrippen als 'harmony', warmte en vertrouwen.

Artikelen Therese van den Hurk

Artikelen

Lees hier meer informatie over de verschillende handels missies naar China en de Chinese intresse in het Nederlands ouderbeleid

Blog

Op dit blog schrijf ik over mijn ervaringen en reizen naar China ter bevordering van de ouderenzorg

Therese van den Hurk

Na een groot aantal werkzaam te zijn geweest in de zakelijke dienstverlening, koos Thérèse van den Hurk voor een carrière met een maatschappelijke inhoud.

Artikelen

Hier vind u een de drie meest recente artikelen met betrekking tot ouderenzorg in China