gezondheidszorg-chinaDe gezondheidszorg in China vraagt om meer aandacht

De gezondheidszorg in China vraagt de laatste jaren steeds meer aandacht, terwijl de lokale bestuurders daar nauwelijks ervaring mee hebben. China was eeuwenlang gebaseerd op traditionele structuren, waarin de kinderen zorgden voor hun ouders. Als het gevolg van de stijgende welvaart is er echter steeds meer sprake van individualisering, terwijl er daarnaast sprake is van een vergrijzing die groter is dan hier in Nederland en de rest van het westen. De gezondheidszorg in China kan advies vanuit onze westerse samenleving gebruiken, iets waar onder andere Therese van den Hurk zich sterk voor maakt.

Stijgende welvaart in China

De welvaart in China neemt al jaren toe, iets dat een groot aantal positieve ontwikkelingen met zich mee heeft gebracht. Dit neemt aan de andere kant niet weg dat het er tevens voor zorgt dat welvaartsziekten als CVA, hart- en vaatziekten en kanker er steeds meer voorkomen. Bovendien neemt de individualisering toe, waardoor kinderen niet langer vanzelfsprekend in staat zijn om voor hun ouders te zorgen. Therese van den Hurk onderkent de problemen die er ontstaan nu de welvaart toeneemt en deelt graag haar kennis en ervaring, om de lokale bestuurders te helpen om de uitdagingen op de juiste wijze aan te kunnen gaan.

Enorme vergrijzing in China

Bovendien is er in China sprake van een enorme vergrijzing, waardoor de gezondheidszorg in China voor een dubbele uitdaging staat. In 2020 zal zo’n 30% van de 1,3 miljard inwoners ouder dan 60 jaar zijn, waardoor de behoefte aan zorg heel sterk zal toenemen. De overheid investeert op grote schaal om problemen zoveel mogelijk voor te zijn. Therese van den Hurk zorgt er samen met andere bestuurders en specialisten uit Nederland en de rest van het westen voor dat de gezondheidszorg in China zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op wat het te wachten staat.