China kampt, meer nog dan Nederland, met grote vergrijzing. Dit is reden om te kijken hoe andere landen de ouderenzorg hebben ingericht. Het vertrekpunt voor het Chinese beleid is om de sociale ongelijkheid te verminderen. De website van de Rijksoverheid meldt dat er in 2012 een Chinese delegatie een rondleiding maakte langs Nederlandse organisaties.

De delegatie was met name geïnteresseerd in de mogelijkheden voor sociale ondersteuning van ouderen op lokaal niveau -in de wijk- en in de huisvesting van ouderen.

Nederlandse Ouderenzorg in Chinese TV uitzending

De Chinese interesse leidde tot mooie ontwikkelingen. Op de website van Avoord Zorg en Wonen trof ik een video aan met als titel “Avoord op TV in China”. In China zal volgens het model voor ouderenzorg van Avoord een zorgcomplex worden ontwikkeld. De afdeling China van de Wereldomroep heeft in januari een videoreportage gemaakt met als doel de Chinezen te informeren over het concept van ouderenzorg van Avoord.

Bouwen voor senioren is nieuw in China

Nederland wordt als voorloper gezien als het gaat om ouderenhuisvesting. In China daarentegen is het bouwen en zorgen voor senioren een vrijwel nieuw fenomeen. Binnen de Chinese cultuur was het tot voor kort gebruikelijk dat ouderen bij hun kinderen woonden. De vergrijzing stelt het land voor een enorme uitdaging om passende huisvesting en zorg voor ouderen te realiseren. De komende twee jaar zijn er 48.000 seniorencomplexen nodig in China. Het land heeft weinig tijd om iets goeds neer te zetten. Dus waarom iets nieuws verzinnen als men er ergens anders al ervaring mee heeft?

Het is mooi om te ontdekken hoe ver wij zijn met wonen en zorg voor senioren. Natuurlijk ontwikkelen wij ook in Nederland door. Onze uitdaging ligt bij het laten aansluiten van de woonzorgmogelijkheden bij de wensen van de senioren van morgen. Deze ontwikkeling kunnen wij maken vanuit een visie op seniorenwonen die staat!

bron: Woonz.nl

China Population