Mogelijkheden voor een verpleeghuis

In augustus ga ik, Therese van den Hurk, weer naar China. Deze keer ligt de focus op projecten in West China.
Samen met een Chinese organisatie die actief is in vastgoed, gaan we kijken naar de mogelijkheden om een verpleeghuis en een voorziening voor dagbehandeling te organiseren. Voor het verpleeghuis is al een locatie beschikbaar. We hebben verschillende tekeningen en foto’s toegestuurd gekregen. Het gebouw is casco opgeleverd en de ligging lijkt heel goed: in het midden van een stad, dicht bij winkels en andere voorzieningen, en daarnaast ook uitzicht op de rivier die door deze stad stroomt.

Vraag

We gaan nu ter plaatse verder onderzoek doen, er zijn gesprekken gepland met de overheden, private partijen, ziekenhuizen en met verschillende opleidingsinstituten.
Dat laatste is heel belangrijk, met hen zullen we moeten bespreken hoe we medewerkers gaan opleiden en aan welke kwalificaties deze medewerkers moeten voldoen.
Het is een zoektocht om te achterhalen wat nu precies de vraag is naar voorzieningen voor ouderenzorg, het is lastig om via de officiële kanalen de cijfers te verkrijgen die we nodig hebben.

Bereidheid

Het gaat dan niet alleen om de demografische gegevens, maar ook om de bereidheid van mensen om in een verpleeghuis te gaan wonen, en of kinderen hun ouders aan een verpleeghuis toe vertrouwen. En daarnaast het essentiële punt: wil men voor een dergelijke voorziening betalen? want – anders dan in Nederland – worden dit soort uitgaven zelden door een ziektekostenverzekering of subsidie van de overheid gedekt.
Via contacten met de ziekenhuizen proberen we ons een beeld te vormen van de gezondheidsproblemen waar ouderen mee kampen, en uiteraard hoe het ziekenhuis hen behandelt. Ook zullen we met de ziekenhuizen bespreken of ze met ons willen samenwerken voor wat betreft het verkleinen van medische zorg in de voorzieningen die wij willen opzetten, en of zij de ouderen patiënt die in het ziekenhuis uitbehandeld is, naar ons willen doorverwijzen.
De contacten met gemeentelijke en provinciale overheden en diverse private bedrijven actief in onder andere vastgoed, benutten niet alleen om meer inzicht te krijgen in de vraag naar ouderenzorg, maar ook om te zorgen dat we goed ingebed raken in de lokale en regionale setting.

Dagbesteding

Ook voor de voorziening voor dagbehandeling is een locatie beschikbaar. Ook hier zijn gebouwen beschikbaar, deels casco, deels volledig ingedeeld en afgewerkt, en gelegen in een recent gerealiseerde woonwijk.  De voorziening voor dagbehandeling is bedoeld voor ouderen met beginnende dementie. Dit is een groot probleem in China, maar ook hier zal veel werk moeten worden verricht om er voor te zorgen dat deze problematiek wordt onderkend en men de bereidheid heeft hier voor professionele ondersteuning in te zetten.

Ouderenzorg in West-China
Getagd op: